torsdag 31 augusti 2017

Datalogiskt tänkande / computational thinking

Jag läste artikeln Grover, Shuchi, & Pea, Roy. (2013). Computational Thinking in K–12 och samma begrepp på webbsidan https://barefootcas.org.uk idag.

Här nedan skriver jag ner mina uppfattningar om begreppet Computational Thinking:

VAD ÄR COMPUTATIONAL THINKING

Computational thinking är en tankprocess som involverad i att formulera problem samt deras lösningar så att lösningarna representeras i en form som effektivt kan genomföras av en informationsbehandlare ( Wing 2011). Eller lättare sagt handlar Computational thinking om att se ett problem på ett sätt som en dator kan hjälpa oss lösa det. Det består av två steg: 1 Först måste vi tänka ut nödvändiga steg för att kunna lösa problemet; 2 Sedan, använder vi teknik för att få datorer jobba för att lösa problemet (https://barefootcas.org.uk).

VARFÖR COMPUTATIONAL THINKING


Computational thinking är basen till datorvetenskap. Forskare i datorvetenskap försöker hitta den mest effektiv vägen för att lösa problem. De vill helt enkelt hitta den bästa lösningen som kan båda lösa problem rätt och snabbast samtidig använder minst resurser (https://barefootcas.org.uk).

VAD GÖR DU MED COMPUTATIONAL THINKING

Det är inte bara inom datorvetenskap som behöver Computational Thinking. Computational Thinking är också väldigt användbar i andra områden.

När vi försöker att lösa ett problem eller genomföra ett uppdrag gör vi så här:

1 vi delar ett komplext problem i små problem
2 Det är viktigt att hitta steg eller regler för att lösa små problem
3 Det är viktigt att fokusera på key-detaljer för att kunna hantera uppdragets komplex
4 Det sätt på vilket tidigare projekt har genomförts kan hjälpa till.

VILKA AKTIVITETER KAN TRÄNA COMPUTATIONAL THINKING I FÖRSKOLAN

För små barn kan exempelvis " Ta på dig på vintern" involveras Decomposing ett problem och sekvensering instruktioner ( Algorithms). För större barn kan "Förklara hur man plantera blommor från frö" eller " Ge instruktioner till hur man hitta ett rum i förskolan" ( Decomposing och Algorithms)bli bra träning för computational thinking.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

UG2 C Geocaching och Skattjakt

Skattjakten Jag skissade en skattjakt som börjar med att ett barn fick ett brev från Jultomten. Brevet består av en QR-kod. Genom att...