onsdag 27 september 2017

UG2 A uppgift--Bild

Jag komponerade en bild utifrån tre originella bilder med hjälp av verktyget GIMP.

Jag öppnade bilden 1 och använde den som en bakgrund.
 Sedan öppnade jag bilden 2.
 
Med hjälp av verktyget ”Skapa och redigera banor” valde jag ut figuren ur bilden 2. Genom att invertera och tömma det som inte behövs, kan jag lätt klippa ut figuren. Sedan klistrade jag den utklippta figuren på bakgrundbilden. Jag gjorde likadant med bilden 3.
För att figurerna skulle kunna se naturligt ut, skalade jag dem genom att skala i eventuella lager. Sedan flyttade jag figurerna till var sin plats och smetade gränserna. Jag ändrade färger, ljusstyrka, nivå, etc. Med hjälp av målarpenselverktyget målade jag lite på bilden. Det är också väldigt smidigt att använda textverktyget för att skriva digitalt på bilden. Genom att skala hela bilden kan man lätt ändra bildens storlek så att en sida blir exakt 1200 pixlar. Därefter, exporterade jag bilden som JPGbild.tisdag 19 september 2017

UG1 E Greenscreen

Idag gjorde jag en film  med greenscreen teknik. Dvs man byter ut bakgrunden till den originella filmen. Jag använde mig av  verktyget Doink. Doink är ett verktyg som även barn på förskola kan använda. 
Här nedan finns länken till filmen: 

https://youtu.be/d5M9amn8dH8Här finns information om Doink :

https://itunes.apple.com/se/app/green-screen-by-do-ink/id730091131?mt=8

http://www.doink.com/tutorials/


lördag 16 september 2017

UG1 D Uppgift En presentation på prezi.com

Här gjorde jag en presentation på prezi.com som handlar om fyra verktyg som har administrativa funktioner: Google formulär, Doodle.com, Google kalender och Google drive. 

Här är länken till prestationen : 


Uppgiften UG1 C Testa ett program för webbkamera

Jag tycker att webcamtoy är väldigt lätt och rolig. Det är ett verktyg där man kan ta bilder med webbkamera. Barn kommer att lära sig använda verktyget snabbt och de kan ha det roligt tillsammans med sina kompisar. Man behöver bara gå in i webbsidan https://webcamtoy.com  och börja direkt välja olika filter och sedan ta bilder. En webbkamera behövs förstås.
Verktyget liknar Foto Booth som man har på iphone eller Ipad, fast det finns flera filter på webcamtoy. När man tar bilder med hjälp av webcamtoy, kan nerräknings funktion väljas, så att man har tid att ordna gester och leende, vilket är väldigt schyst.Webcamtoy kan bli ett väldigt bra verktyg i förskolan. Det är lätt att syra. Fyra- och femåringar kommer att lära sig använda verktyget snabbt och de kan ha det roligt tillsammans med sina kompisar. Pedagoger kan koppla verktyget med projektor så att barnen kan testa ljus, färg, mönster, olika bakgrunder, minspel, etc. Om man koppla webcamtoy med projektorn och samtidigt koppla en annan musik apparat med samma projektorn, kan man ha en väldigt fin fest där de kan se sig själva på skärmen och samtidigt testa olika filter. Pedagoger kan också använda verktyget för att skapa en fin miljö med bubblor, snö, löv, etc. och bara ha en liten liten sagostund eller sångstund. Vidare kan barnen dokumentera sina kloster med hjälp av webcamtoy. Det finns många möjligheter, eller bara ha det kul tillsammans.


Det finns förstås risker att använda alla sorts nya verktyg. Risken med webcamtoy kan vara bilderna bli delade på sociala medier, exempelvis Facebook eller twitter, eftersom de här två knappar finns rätt under bilden på skärmen. Jag tycker att det är viktigt att diskutera med barnen om riskerna så att de har koll. Det är också viktigt att personalen inte koppla sitt privatkontor till socialmedier i arbetsdatorer.

UG2 C Geocaching och Skattjakt

Skattjakten Jag skissade en skattjakt som börjar med att ett barn fick ett brev från Jultomten. Brevet består av en QR-kod. Genom att...